X关闭
通知公告:
网站动态:

船源专线

91
发布时间:2016-05-26 550吨大豆
1812173222 [查看]
82
发布时间:2016-05-20 900吨
15153713153 [查看]
67
发布时间:2016-05-12 松江空700吨
18605470235许 [查看]
66
发布时间:2016-05-11 镇江空880吨
13884730110吕 [查看]
61
发布时间:2016-05-07 500吨吨包
13915954270 [查看]
57
发布时间:2016-05-04 1000吨
路18261820558 [查看]

货源专线

96
发布时间:2016-05-27 700吨煤炭
18254774444 [查看]
95
发布时间:2016-05-27 500吨
13646274519康 [查看]
94
发布时间:2016-05-27 700吨管桩
15651477333 [查看]
93
发布时间:2016-05-27 600吨 螺纹钢
13770309667 [查看]
92
发布时间:2016-05-26 500吨钢材
13917355452 [查看]
90
发布时间:2016-05-26 800大包
姜13975072797 [查看]

注册咨询客服: (2962882369)     客服一: (2654566925)     客服二: (2916386541)

客服热线:13807253391  市场业务:13807253317  微信号:jhhychina

备案号:鄂ICP备15019222号  Copyright©2018 All Rights Reserved

所属公司:江海航运网 网站QQ群江海航运网2群472268269

技术支持-江海航运网:江海航运网

-
江海航运客服

咨询中心

SERVICE

 • 在线客服:
  客服一江海航运网客服二江海航运网
 • 市场业务:
  13807253317
 • 客服热线:
  13807253391
  13807253317
 • 关注微信:
  轻松一扫,即刻体验
 • 分享到: